Σελιδες

Newsletter

Τοπική Οικονομία


Αν και μικρό χωριό, τηρουμένων των αναλογιών, υπάρχει έντονη οικονομική δραστηριότητα. Η πλειοψηφία των κατοίκων ασχολείται με αγροτικές δραστηριότητες, καλλιέργεια ελαιόδεντρων, αμπελιών, κηπευτικών και οπωροφόρων δέντρων. Μιλάμε για τυπική τοπική οικονομία της ευρύτερης περιοχής. Πρέπει να αναφερθεί η λειτουργία τριών παραδοσιακών καφενείων, τριών μικρών παντοπωλείων, ενός παραδοσιακού σιδερά, ενός παραδοσιακού κρεοπωλείου και ενός σύγχρονου ελαιοτριβείου, το οποίο είναι απαραίτητο στην αγροτική παραγωγή ελαιολάδου στην ευρύτερη περιοχή.