Σελιδες

Newsletter

Ονομασία

ΟΝΟΜΑΣΙΑ

  • Λύκτος: Το όνομα στην πόλη (κατά τη μυθολογία) έδωσε ο Λύκτος, γιός του Λυκάονα, που όμως δεν τεκμηριώνεται παρά μόνο από την ανάγκη να βρεθεί μια λύση της ετυμολογίας της λέξης.
  • Λύττος: «Λύττον αὐτήν φασίν διά το κεῖσθαι ἐν μετεώρῳ τόπῳ, τό γάρ ἄνω και ὑψηλόν Λύττον φασίν» (Παρλαμάς 1984), κατ’ άλλους αποδίδεται στον Ησύχιο (Σπανάκης 1964, 1991). Σύμφωνα με τον Ησύχιο, ‘λύττιοι’ λέγονταν οι υψηλοί τόποι και λόγο της υψηλής θέσης της Λύττου, οφείλεται το όνομα της.
  • Λύκτος: Από τη ρίζα Λυκ- προέρχεται το Λυκ-τός (=ορατός, περίοπτος), ότι δηλαδή ήταν και η Λύκτος.
  • Λύκτος: Η ρίζα Λυκ- εκτείνεται σε Λευκ- απ’ όπου και το λευκός (αυτό που φαίνεται), απ’ όπου και το ρήμα λεύσσω = βλέπω (Παρλαμάς 1984). Πιθανότερη  εκδοχή.